Saturday, July 5, 2008

Letter of support from Slovakian IWA

The Secretariat of the Slovakian IWA sent this letter to the Grand Rapids Starbucks that fired Cole demanding the reinstatement of the wrongfully terminated baristas.

PRIAMA AKCIA – Medzinárodná asociácia pracujúcich / International Workers‘ Association
PO Box 16
848 08 Bratislava 48
Slovakia, Europe e-mail: intersec@priamaakcia.sk web: www.priamaakcia.sk

Dobrý deň,

máme k dispozícii informácie o prepúšťaní odborových aktivistov z pobočiek Starbucks v Španielsku a USA. Konkrétne ide o prípad zamestnankyne Mónicy, prepustenej 24. 4. 2008 z pobočky v španielskej Seville a Colea Dorseyho, prepusteného 6. 6. 2008. Je evidentné, že oba prípady majú spoločný dôvod – potrestanie za odborárske aktivity na pracovisku.

Sme pobúrení týmto postupom a vyzývame Starbucks, aby okamžite znovuzamestnal Mónicu aj Colea a ukončil prenasledovanie odborárov!

Pripájame sa ku globálnemu dňu akcií proti praktikám Starbucks a o tomto prípade budeme informovať ďalších ľudí a verejnosť u nás aj v zahraničí s návrhom bojkotovať vaše pobočky na celom svete.Daniel Drevený
Medzinárodný sekretár
Priama akcia – MAP Slovensko (IWA-AIT)

*********
Priama akcia je slovenskou sekciou odborárskej konfederácie Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá združuje členskou základňou riadené